اینجا چراغی روشن است 1

16 آذر 1398

اینجا چراغی روشن است 1

ظهر امروز، اولین جلسه از سلسله جلسات «اینجا چراغی روشن است» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد، در محل سالن سمینار 3 این دانشکده برگزار شد. در این جلسه کتاب «Scarcity» با موضوع نگاهی به کمبودهای فردی و اجتماعی توسط دکتر علی کاظمیان (استادیار دندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد) مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در پایان نیز به سوالات علاقه‌مندان پاسخ داده شد.