مصرف‌کننده سبز

20 آذر 1398

مصرف‌کننده سبز

ظهر دیروز، کارگاه «مصرف کننده سبز» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده منابع‌طبیعی، در محل سالن شورای C317 دانشکده مهندسی برگزار شد. مدرسین این کارگاه دکتر سیدیاسر بنی‌هاشمی (عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر راهبردی دانشگاه سبز) و دکتر آزاده کریمی (عضو هیئت‌علمی گروه محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد) بودند که با حضور جمعی از دانشجویان علاقه‌مند دانشگاه فردوسی برگزار شد.