پرسه در قصه

1 آذر 1390

پرسه در قصه

سومین جلسه از سلسله جلسات داستان خوانی "پرسه در قصه" که به همت دفتر دانشکده کشاورزی برنامه ریزی شده است، عصر امروز در کلاس شماره 2 ساختمان شهدا در پردیس دانشگاه فردوسی برگزار گردید. سلسله جلسات پرسه در قصه جهت آشنایی دانشجویان با داستان کوتاه، داستان نویسان معاصر و عناصر داستانی در فضایی صمیمی و دوستانه برگزار می گردد. در هر یک از این جلسات با انتخاب یکی از داستان نویسان معاصر، یکی از داستان های وی در همان ساعت جلسه خوانده شده و در ادامه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. از جمله نکات قابل توجه این طرح می توان به برنامه ریزی و مدیریت کاملا دانشجویی آن اشاره نمود.