اینجا چراغی روشن است (2)

11 دی 1398

اینجا چراغی روشن است (2)

ظهر دیروز، دومین جلسه از سلسله جلسات «اینجا چراغی روشن است » به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در محل سالن سمینار ۳ این دانشکده برگزار شد. در این جلسه کتاب  «اقتصاد فقیر» با موضوع بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی توسط دکتر مهدی فیضی (استادیار گروه علوم اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد) مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در پایان نیز به سوالات علاقه مندان پاسخ داده شد.