مدارس فرهنگ و هنر

7 تير 1399

مدارس فرهنگ و هنر

      اهمیت توانمندسازی دانشجویان و نوآوری در برنامه های اجرایی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی ، یکی از اهداف مهم این مجموعه به شمار می آید .

       تلاش و اهتمام در زمینه آگاهی و افزایش  استعداد های دانشجویان در ابعاد مختلف زندگی روزمره (سیاسی ، فرهنگی ، هنر ، اجتماعی ، اعتقادی و ... ) و با  توجه به نیاز سنجی هایی که طبق تجربه در فواصل مختلف و در برنامه های سازمان صورت گرفته ؛ زمینه برگزاری طرح  "مدارس فرهنگ و هنر" را فراهم کرده است که با حضور اساتید مجرب و صاحب نظر برگزار خواهد شد.

 ‌مدارس فرهنگ و هنر سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی به دنبال تخصصی کردن فضای این دوره‌ها برای جامعه مخاطبان که عموما از بین دانشجویان دغدغه‌مند و متمایل به کنش‌گری هستند؛ خواهد بود

      رویکرد اصلی مدارس فرهنگ و هنر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، توانمندسازی مخاطبان برنامه‌های حوزه فرهنگی با اجرای برنامه‌های مستمر و برقراری ارتباط و تعامل هدفمند در طول یک دوره آموزشی است . این مدارس در راستای نیل به اهداف کلی خود و با برنامه‌های ترجیحا غیرتئوری و بیشتر مبتنی بر برنامه‌های کارگاهی و میدانی که با استفاده از نظرات اساتید در حین اجرای برنامه ، می‌کوشند تا سطح ارتباط با مخاطب برنامه و سطح تاثیرگذاری بر وی را افزایش داده و موجبات تاثیرپذیری بیشتر او را فراهم آورند.

        مدارس فرهنگ و هنر در حوزه های؛ علوم اجتماعی ، علوم سیاسی، گردشگری ، فلسفه و الهیات، تئاتر ، سینما و موسیقی  فعالیت خواهد داشت که هر عنوان طبق چارت و برنامه ارائه شده مختص خود برگزار خواهد شد .

 

جهت مشاهده اطلاعیه اختصاصی هرمدرسه و ثبت نام بر روی عنوان آن کلیک فرمایید

مدرسه فلسفه و الهیات 

مدرسه سینما