نوای‌عاشورا

11 شهريور 1399

نوای‌عاشورا

از عناصر مهم پایدار ماندن هر جامعه‌ای ، حفظ هژمونی فرهنگی آن جامعه است . موسیقی فاخر و سنتی ایرانی از عناصر مهم فرهنگی جامعه است که حفظ آن مستلزم ارتباط بادیگر بخش‌ها است و ترکیب موسیقی سنتی و موسیقی‌های آیینی برای حفظ تاریخ پربار آیین‌های‌مذهبی امری واجب است .

در این راستا با توجه ‌به فرارسیدن ایام سوگواری‌محرم ، سازمان‌دانش‌جویان جهاددانشگاهی‌مرکزی درصدد برگزاری‌مراسم عزاداری ، جلسه ، سخنرانی و... با همراهی دیگر شعب سازمان‌دانش‌جویان کشور در دهه اول محرم ، بود .

طبق برنامه ریزی‌های صورت‌گرفته ، سازمان دانش‌جویان جهاددانشگاهی‌خراسان‌رضوی در شب هشتم‌محرم برنامه‌ای تحت عنوان موسیقی های عاشورایی با حضور جناب‌آقای مجتبی قیطاقی استاد هنرمند و پژوهشگر برجسته هنرهای‌اسلامی و موسیقی‌مقامی خراسان و همچنین جناب‌آقای‌رحیمی استاد آواز سنتی و تعزیه خراسان برگزار کرد . 

در این برنامه استاد رحیمی با هنرنمایی‌در تعزیه‌خوانی ارادت خود را به اهل‌بیت (ع) نشان دادند . 

 

 این برنامه را می‌توانید در کانال آپارات سازمان دانش‌جویان جهادددانشگاهی خراسان رضوی مشاهده نمایید . 

کانال آپارات سازمان‌دانش‌جویان‌جهاددانشگاهی خراسان رضوی