سلسـله جلسات « ایران 99 »

8 آبان 1399

سلسـله جلسات « ایران 99 »

 

انقلاب اسلامی در ایران طی سه دهه گذشته مسیری پر فراز و نشیب را طی کرده است که ارزیابی دقیق این روند می تواند نشان تحلیل مسیر تحولات سیاسی در ایران از یک سو آسیب شناسی انقلاب و از سوی دیگر آینده‌پژوهی انقلاب به شمار می رود؛ در همین راستا سازمان دانش‌جویان خراسان‌رضوی برآن شد، تا با برگزاری سلسله نشستی تحت عنوان" ایران 99 " با حضور اساتید و صاحب نظران در این حوزه، به تحوالت سیاسی و سمت و سوی اقتصادی و همچنین چالش های هویتی سنت اسلامی با مدرنیته در ایران پرداخته و عوامل تاثیرگذار بر آن را بررسی نماییم؛ تا ضمن بهره‌وری از مباحث نظری در این حوزه به نقد دیدگاه های مربوط به مسیر تحولات سیاسی اجتماعی در ایران پرداخته شود.

شایان ذکر است این سلسله نشست‌ها درقالب 9 جلسه که موضوعات ، تاریخ برگزاری و سخنرانان مدنظر در آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد :

 

 

• سمت و سوی تحولات اقتصادی ایران: 

جناب سعید لیلاز (استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی)

جناب حسین راغفر (عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا) 

 دکتر مهدی مطهرنیا ( عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ) 

کمال اطهاری ( پژوهشگر حوزه اقتصاد ) 

 

· معادلات ناشی از نقش ایران در خاورمیانه:

دکتر پرویز مجتهدزاده (عضو هیئت علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران)

دکتر مهدی مطهرنیا (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران)

 

برنامه ایران 99 با توجه به رعایت پرتوکل های بهداشتی به صورت پخش‌زنده از صفحه اینستاگرامی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان‌رضوی در حال‌برگزاری می‌شود . 

برنامه‌های برگزارشده را می‌توانید در صفحه اینستاگرام سازمان‌ دانش‌جویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی را دنبال کنید . 

 

 

  پیج اینستاگرام سازمان‌دانش‌جویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی