جلسه کمیته فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه سبز

17 آبان 1399

جلسه کمیته فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه سبز

در این نشست ابتدا دکتر بنی‌هاشمی، دبیر شورای راهبردی دانشگاه سبز و دکتر احمدنیا، مسئول فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست و دانشجویانی که به نمایندگی از تشکل های محیط زیستی دانشگاه از جمله سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، کانون سبزاندیشان، انجمن علمی رشته های مهندسی محیط زیست و طبیعت و اتاق فکر دانشجویی دانشگاه سبز حضور داشتند، ضمن معرفی تشکل های خود و ارائه عملکردی از فعالیت های صورت گرفته، به فرصت ها و چالش های پیش روی فعالیت های دانشجویی در حوزه محیط زیست پرداختند.

✳️در ادامه میهمانان ویژه نشست، مهندس درویش و دکتر کهرم، با تقدیر از فعالیت های ارزشمند صورت گرفته، تاثیر آنها را مهم و برد آنها را فراتر از سطح پردیس دانشگاه، منطقه ای و ملی ارزیابی نمودند و با اشاره به پتانسیل های فراوان سخت افزاری و نرم افزاری بزرگترین قطب علمی شرق کشور بر عنصر امید و خستگی ناپذیری تاکید کردند و خواستار استمرار در کنش ها شدند.