از نافرمانی مدنی تا افساد فی‌الارض

9 آذر 1399

از نافرمانی مدنی تا افساد فی‌الارض

برنامه « ازنافرمانی مدنی تا افساد فی‌الارض »  

با حضور دکتر عباس شیخ الاسلام (استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ) و سجاد طوسی دانشجوی حقوق 

با محوریت بررسی حق اعتراض و جایگاه آن در قانون و  تعریف و حدود مرز سه مفهوم  اعتراض مدنی، نافرمانی مدنی و افساد فی الارض برگزار شد و همچنین  به اصولی که در قانون اساسی به حق اعتراض علیه نظام و وضعیت موجود و تصمیمات حاکمیت است از جمله اصل بیست و هفت ، هشت و نه قانون اساسی پرداخته شد‌.

 

براساس نظر کارشناس برنامه در قانون اساسی به سه ضلع آزادی احزاب ، آزادی رسانه ها و مطبوعات و آزادی اعتراض اشاره شده که متاسفانه شاهد عملکرد ضعیف در هر سه حوزه هستیم .

یکی دیگر از نقدهایی که مطرح شد عدم مجوز حاکمیت به مردم و شخص حقیقی برای راهپیمایی‌های خودجوش می‌باشد که این در طول زمان می‌تواند باعث لبریز شدن جامعه و ناآرامی و در نهایت منجر به

خشونت شود .

در ادامه به بررسی اعتراضات آبان ماه ۹۸ براساس اصول قانون اساسی اشاره شد‌ که این اعتراضات و تجمعات در صورتی که بدون حمل سلاح باشد و با دین اسلام منافات نداشته نباشد ، نباید از آن جلوگیری کرد

و باید مانند بسیاری از اعتراضات حکومتی دیگر مانند بیست و دو بهمن از آن حمایت شود و بر اساس ذوق و شوق اشخاص، حمایت از اعتراضات تفاوتی نکند.

به طور کلی می‌توان برای این اعتراضات دو رویکرد کلی داشت ، یکی نگاه سرکوب گرایانه که با برخوردهای شدید همراه است و در دادگاه ها هم با حکم افساد فی الارض مواجه شده و نگاه دیگری که وجود دارد

نگاهی است که سعی در مدیریت این اعتراضات دارد .

 

این برنامه را میتوانید به طور کامل در صفحه اینستاگرام سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی تماشا نمیایید.  

 

 

 کانال تلگرام سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

پیج اینستاگرام سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی