سرشت و سرنوشت جنبش دانشجویی

23 آذر 1390

سرشت و سرنوشت جنبش دانشجویی

به همت دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، عصر روز گذشته 22 آذر ماه، نشست هم اندیشی پیرامون جنبش دانشجویی با عنوان "تاملی در سرشت و سرنوشت جنبش دانشجویی" با حضور دکتر هادی بختیاری (مدیر مرکز فعالیت های قرآنی دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد) برگزار گردید. گرچه که این نشست به مناسبت روز دانشجو برنامه ریزی شده بود، اما با توجه به تعطیلات هفته گذشته، زمان برگزاری آن به هفته جاری موکول گردیده بود. در این نشست که با مشارکت نسبی دانشجویان در مباحث همراه بود، دکتر بختیاری به بیان تاریخچه،ریشه و رسالت جنبش دانشجویی در گذشته و حال پرداختند و در پایان این جلسه نیز اصلی ترین دلیل ضعف جنبش دانشجویی در حال حاضر را نیز کم شدن درد و دغدغه دانشجویان نسبت به شئون کلی اجتماع پیرامونشان بیان داشتند، حال آنکه این دغدغه در گذشته موجب ایجاد انگیزه جهت فعالیت های گسترده و پرداخت هزینه های مادی و معنوی بسیاری برای دانشجویان دردمند جهت بهبود وضعیت جامعه بوده است.