رییس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد پس از پایان ضبط سلسله نشست های علمی_ترویجی "اکولایو"، از حامیان و دست اندرکاران این برنامه تقدیر به عمل آورد

11 دی 1399

رییس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد پس از پایان ضبط سلسله نشست های علمی_ترویجی "اکولایو"، از حامیان و دست اندرکاران این برنامه تقدیر به عمل آورد

دکتر محمد تقی دستورانی، رییس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد، همزمان با پایان ضبط سلسله نشست های اکـولایـو از حمایت‌های بی‌دریغ ریاست سازمان جهاددانشگاهی و معـاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی و تلاش های ارزشمند و شبانه روزی اعضای کارگروه ویژه برگزاری سلسله نشست های "اکولایو" تقدیر و تشکر کرد. وی با بیان این که برگزاری سلسله نشست‌های علمی-ترویجی "اکولایو"، به عنوان برنامه‌ای تاثیرگذار و جریان‌ساز در حوزه آموزش محیط‌زیست، برگ زرینی را در کارنامه پرافتخار فعالیت‌های محیط‌زیستی سازمان جهاددانشگاهی استان خراسان رضوی رقم زده است، اظهار امیدواری کرد معــاونت فـرهنگی سازمان جهــاد دانشگاهـــی با تداوم‌بخشی به این رویکرد سازنده در حمایت از ایده‌های خلاق آموزشی-ترویجی همچون گذشته در ادای مسئولیت اجتماعی خود موفق باشد.