تاب تاب فلسفه

28 آذر 1390

تاب تاب فلسفه

سومین جلسه از کارگاه های آموزشی آشنایی مقدماتی با فلسفه با عنوان "تاب تاب فلسفه" با حضور جمعی از دانشجویان علاقه مند دانشگاه های مشهد به خصوص دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و با حضور سرکار خانم بی غم (کارشناس ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد) عصر روز گذشته در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد برگزار گردید. در این طرح که به همت دفتر سازمان دانشجویان دانشکده پزشکی برنامه ریزی و اجرا شده است مباحث مختلفی مانند چیستی فلسفه، مسائل فلسفی در طول تاریخ و رابطه فلسفه و علم ارائه و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است که این جلسات تا دو هفته دیگر و آغار امتحانات دانشجویی ادامه خواهد داشت.