اندیشه معلم

30 آذر 1390

اندیشه معلم

دومین جلسه از سلسله جلسات اندیشه معلم (سیری در آثار شهید مطهری با محوریت معرفت نفس) ظهر روز دوشنبه در دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد برگزار گردید. در این طرح که به همت دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد در روزهای دوشنبه هر هفته در محل دفتر سازمان دانشجویان برگزار می شود، دانشجویان با حضور سرکار خانم عباسی (محقق و مدرس حوزه) در فضایی دوستانه به مطالعه و گفتگو پیرامون آثار شهید مطهری می پردازند. شرکت در این جلسات برای عموم دانشجویان و علاقه مندان آزاد می باشد.