بازی بزرگان

24 بهمن 1390

بازی بزرگان

اولین جلسه از جلسات پخش و نقد فیلم در دانشکده مهندسی که به همت دفتر سازمان دانشجویان آن دانشکده و با عنوان "بازی بزرگان" برنامه ریزی شده است، ظهر روز گذشته با نمایش فیلم سامورایی با بازی زیبای آلن دلون در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار گردید. پس از پخش این فیلم و علیرغم آنکه حضور دانشجویان با توجه به کلاس ساعت 14 کم رنگ شده بود، با حضور آقای کامبیز نمازی و دیگر منتقدان به نقد و بررسی بازی آلن دلون در این فیلم پرداخته شد. لازم به ذکر است این جشنواره با سه فیلم دیگر در روزهای آینده ادامه خواهد داشته که در روز پایانی آن، در روز شنبه آینده پس از پخش فیلم مخمصه با بازی رابرت دنیرو و آل پاچینو با حضور رضا کیانیان و امیر پوریا به نقد و بررسی نقش بازی این بزرگان در تاثیرگزاری و ماندگاری آن فیلم پرداخته خواهد شد.