جریان شناسی شعر معاصر

10 اسفند 1390

جریان شناسی شعر معاصر

نشست جریان شناسی شعر معاصر عصر روز یکشنبه در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد و به همت دفتر سازمان دانشجویان دانشکده دندان پزشکی و با حضور جناب آقای تقی آبادی (کارشناس ارشد ادبیات) برگزار گردید. در این جلسه که با توجه حجم کم تبلیغات با استقبال نسبتا کمی مواجه شده بود، پس از سخنان آقای تقی آبادی پیرامون شعر شاعرانی همچون نیما یوشی، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، رهی معیری، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، محمد حسین شهریار و ... در فضایی دوستانه به سوالات دانشجویان در این رابطه نیز پاسخ داده شد.