دومین همایش علوم زیستی روز

10 اسفند 1390

دومین همایش علوم زیستی روز

دومین همایش یک روزه علوم زیستی روز به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد در دفتر دانشکده علوم پایه و معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی مشهد و با همکاری انجمن های علمی زیست شناسی و فیزیک و شرکت زیست فناوری آساداندیش، روز یکشنبه در آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه برگزار گردید. در این همایش علمی یک روزه 4 مقاله علمی ارائه گردید. دکتر محمد رمضانی (عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی مشهد)، دکتر محمودرضا جعفری (عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی مشهد)، دکتر سامان حسین خانی (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران) و دکتر محمد جوان (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران) سخنرانان این همایش بودند. علاقه مندان جهت دریافت فایل صوتی و تصویری سخنرانی های همایش می توانند به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان مراجعه نمایند.