سومین جشنواره مطالعات قرآنی

15 اسفند 1390

سومین جشنواره مطالعات قرآنی

آزمون کتبی سومین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان ایران با محوریت کتاب "در کوچه های آفتاب" تالیف علامه محمد تقی مصباح یزدی، صبح امروز در محل سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد برگزار گردید. طرح ملی مطالعات قرآنی به همت سازمان فعالیت های قرآنی دانشجویان جهاددانشگاهی در سطح کشور و به دو صورت حضوری و اینترنتی برنامه ریزی و اجرا شده است که پیگیری بخش حضوری آن در استان ها به عهده واحدهای جهاددانشگاهی آن استان بوده است. بیش از 200 نفر از دانشجویان دانشگاه های استان خراسان در این طرح ثبت نام نموده بودند که حدود 50 نفر از آنها در آزمون کتبی صبح امروز شرکت کردند. برگزاری آزمون در ایام برگزاری کلاس ها و وسط هفته، مطالب نسبتا سنگین کتاب و همچنین برگزاری رایگان این مسابقه را می توان از دلایل عدم حضور تمام ثبت نام کنندگان در آزمون نهایی نام برد.