ایران مرز پر گهر

30 ارديبهشت 1391

ایران مرز پر گهر

به همت دفتر مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد و از سری اردوهای ایران مرز پر گهر، اردویی در تاریخ 13 اردیبهشت به مقصد اسفراین برگزار گردید. در طی این اردو که با حضور 40 نفر دانشجویان دختر آن مرکز برگزار گردید، دانشجویان علاوه بر بازدید کارخانه فولاد اسفراین، از ارگ تاریخی بلقیس نیز بازدید داشتند. هفتمین دوره از طرح ملی ایران مرز پر گهر با هدف آشنایی دانشجویان با مواریث تاریخی و دستاوردهای صنعتی منطقه خود، توسط واحدهای جهاددانشگاهی برگزار می شود که در طی سال های اخیر با استقبال مناسب دانشجویان مواجه شده است.