نمایشگاه مهر

16 مهر 1391

نمایشگاه مهر

دانشجویان جدید الورود دانشگاه فردوسی مشهد همچون سنت سال های گذشته در سه روز پیاپی و در سه گروه مجزا در اردوگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، در اردوی دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه شرکت کرده و با امور مختلف اداری، تحصیلی و فرهنگی دانشگاه فردوسی آشنا شدند. تشکل های مختلف دانشجویی نیز علاوه بر همکاری در امور اجرایی، در قالب نمایشگاهی به معرفی اهداف و دستاوردهای خود پرداخته بودند. سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد نیز با حضور در بخش نمایشگاهی این اردو، توانمندی های خود را به دانشجویان جدید الورود معرفی کرده است. ارائه فولدر معرفی سازمان، گزارش عملکرد سال گذشته و اقلام تبلیغاتی از جمله امور صورت گرفته در این نمایشگاه بوده است.