جشنواره خیریه نوروزی

21 اسفند 1392

جشنواره خیریه نوروزی

همزمان با هفته نیکوکاری و همراه با سایر تشکل های دانشکده داروسازی، جشنواره خیریه ای طی هفته گذشته و این هفته در محوطه دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد. برگزاری جشنواره فروش غذاها و اقلام نوروزی دانشجویی به نفع فعالیت های خیریه، معرفی دستاوردهای موسسه نگه داری معلولین ذهنی شهید بهشتی و نمایشگاه و فروشگاه کتاب از جمله بخش های این جشنواره بوده است. در تقسیم وظایف این جشنواره، برپایی نمایشگاه کتاب را اعضای سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده  داروسازی بر عهده گرفته بودند. این جشنواره که از هفته گذشته دایر شده بود، عصر امروز به کار خود پایان  داد و کلیه عواید حاصل از فروش محصولات آن صرف امور خیریه در بیماران نیازمند بیمارستان دکتر شیخ، مرکز شهید بهشتی و همچنین مرکز فیاض بخش خواهد شد.