داس همسایه به جان مزرعه ما

30 ارديبهشت 1393

داس همسایه به جان مزرعه ما

ظهر دوشنبه نشستی با عنوان «داس همسایه به جان مزرعه ما» با هدف بررسی علل و عوامل گسترش مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج از کشور برای ادامه تحصیل، در سالن بزرگ نیای دانشکده علوم ریاضی و به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در آن دانشکده برگزار شد. سخنران این نشست دکتر مجید میرزاوزیری (عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی) بودند که در بخش های مختلف به بیان علل این واقعه و بیان برخی تجربیات خود از سفر اخیر به خارج از کشور و مشاهدات خود از سیستم نظام آموزشی کشورهای غربی پرداختند. علاقه مندان می توانند جهت دریافت فایل صوتی و تصویری این نشست به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد مراجعه نمایند.