کارگاه آموزشی آئین نگارش

22 آبان 1393

کارگاه آموزشی آئین نگارش

دومین جلسه از سلسله جلسات آموزشی ویژه مسئولین دفاتر و اعضای فعال سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، ظهر امروز در سالن شورای سازمان مرکزی برگزار گردید. این جلسه با هدف آشنایی دانشجویان با اصول اولیه نگارش و ادبیات فارسی و با حضور خانم سعادتی (کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی) برگزار شد. علاقه مندان جهت دریافت جزوه آموزشی این نشست و یا فایل صوتی و تصویری آن می توانند با شماره 38832355 و یا به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی مراجعه نمایند.