غزل به غزل تا انتهای جام

31 فروردين 1394

غزل به غزل تا انتهای جام

عصر امروز، مسابقه مشاعره دانشجویی با عنوان «غزل به غزل تا انتهای جام» به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده علوم ریاضی برگزار شد. پس از اعلام فراخوان عمومی در اولین روزهای آغاز سال جاری، 17 نفر از دانشجویان علاقه مند برای شرکت در این مسابقه ثبت نام کردند که در روز مسابقه با حضور اغلب آنها و اضافه شدن تعدادی داوطلب دیگر، مسابقه مشاعره با حضور بیش از 20 نفر از دانشجویان در 3 مرحله آغاز شد. مشاعره دور کند، دور تند و مصرع به مصرع مراحل مختلف این مسابقه بود. داوران این مسابقه آقای رضایی و خانم سوقندی از دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات بودند. در پایان مسابقه که در تالار بزرگ نیای دانشکده علوم ریاضی برگزار میشد، نفرات اول و دوم جوایز خود را از داوران مسابقه دریافت کردند.