دومین روز مرحله استانی چهارمین مسابقات مناظره دانشجویان ایران

20 ارديبهشت 1394

دومین روز مرحله استانی چهارمین مسابقات مناظره دانشجویان ایران

دومین روز از مرحله مقدماتی مرحله استانی چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، ظهر امروز در آمفی تئاتر شماره 1 دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این مسابقات که به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار می شود، 16 گروه دانشجویی از دانشگاه های استان های خراسان با هم به رقابت می پردازند. امروز هشت گروه باقیمانده مرحله مقدماتی، طی چهار مناظره در در چهار ساعت پیاپی با هم به رقابت پرداختند. در مناظره نخست در ساعت 12 دو گروه «اندیشه» به عنوان گروه مخالف و «درایت» به عنوان گروه موافق با موضوع «تحمیل دموکراسی به کشورها موجب افزایش دموکراسی جهانی می شود» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «اندیشه» با کسب 277 امتیاز در برابر 189 امتیاز گروه «درایت» برنده مناظره شدند. در مناظره دوم در ساعت 13 دو گروه «مجادله» به عنوان گروه موافق و «روانشناسان آینده» به عنوان گروه مخالف با موضوع «افزایش مشکلات اجتماعی از عوامل اصلی گرایش به خرافات در جامعه است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «روانشناسان آینده» با کسب 287 امتیاز در برابر 264 امتیاز گروه «مجادله» برنده مناظره شدند. در مناظره سوم در ساعت 14 دو گروه «روشن بیان» به عنوان گروه موافق و «رویش» به عنوان گروه مخالف با موضوع «ازدواج موقت جایگزین مناسبی برای روابط نامشروع در سطح جامعه است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «روشن بیان» با کسب 372 امتیاز در برابر 330 امتیاز گروه «رویش» برنده مناظره شدند. در مناظره چهارم در ساعت 15 دو گروه «E » به عنوان گروه موافق و «ابرهای بی نقاب» به عنوان گروه مخالف با موضوع «وجود فراوان جوک ها و لطیفه های قومیتی در ایران تاییدی بر ادعای قوم گرا بودن ایرانی هاست» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «E» با کسب 366 امتیاز در برابر 294 امتیاز گروه «ابرهای بی نقاب» برنده مناظره شدند.

 

لازم به ذکر است مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات، سه شنبه از ساعت 12 تا 16 با حضور 8 گروه راه یافته به این مرحله  در آمفی تئاتر شماره یک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی برگزار خواهد شد و حضور عموم دانشجویان برای تماشای مناظرات آزاد است.