مناظره نهایی چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران

21 مهر 1394

مناظره نهایی چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران

مسابقات رده بندی و نهایی مرحله منطقه ای چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، ظهر امروز در آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در مناظره نخست که ساعت 12 دو گروه «مجال وصول» به عنوان گروه موافق و « گیرینو» به عنوان گروه مخالف با موضوع «نرم افزارهای فضای مجازی (تلگرام و وایبر و ...) باعث دوری افراد از یکدیگر شده است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «گیرینو» با کسب 459 امتیاز در برابر 413 امتیاز گروه «مجال وصول» برنده مناظره شد و مقام سوم مرحله منطقه ای را کسب کرد.

در مناظره نهایی که ساعت 13 دو گروه «اندیشه» به عنوان گروه موافق و « E » به عنوان گروه مخالف با موضوع «توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی کشور مقدم است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «E» با کسب 513 امتیاز در برابر 465 امتیاز گروه «اندیشه» برنده مناظره شد و مقام نخست مرحله منطقه ای را کسب کرد. در پایان این مناظره که با حضور مسئولین جهاددانشگاهی خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی همراه بود، گروه های برتر لوح تقدیر و هدایای خود را از دست مسئولین و اعضای هیئت داوران دریافت کردند.

 

لازم به ذکر است گروه های اول و دوم این مرحله به مرحله کشوری که دهه پایانی آذر ماه در تهران برگزار می شود راه یافتند.