بازارچه خیریه هم نفس

27 اسفند 1394

بازارچه خیریه هم نفس

سه شنبه و چهارشنبه  هفته گذشته، برای چهارمین سال پیاپی بازارچه خیریه نوروزی هم نفس به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده پزشکی، در محوطه درب شمالی دانشگاه فردوسی برگزار شد. در این بازارچه به همت اعضای سازمان دانشجویان و همچنین کانون خیریه دانشجویی پرتو از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انواع مواد غذایی، صنایع دستی و اقلام نوروزی برای دانشجویان دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی به فروش می رسید. علیرغم تبلیغات دیرهنگام، همچون سال های گذشته، استقبال دانشجویان برای مشارکت در تهیه و آماده سازی مواد غذایی و همچنین عموم دانشجویان در خرید از این بازارچه قابل توجه بود. لازم به ذکر است کلیه عواید حاصل از فروش محصولات این بازارچه صرف امور خیریه  در مناطق محروم خواهد شد.