یادمان اردوهای جهادی مهرباران

28 فروردين 1395

یادمان اردوهای جهادی مهرباران

یادمان اردوهای جهادی مهرباران، چهارشنبه گذشته در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد. در این نشست که با حضور اغلب شرکت کنندگان در اردوهای جهادی مهرباران امسال برگزار میشد، پس از ارائه گزارش مالی و اجرایی توسط مدیر سازمان دانشجویان، کلیه اعضا در فضایی دوستانه، به بیان انتقادات و پیشنهادات خود در رابطه روند اجرایی این طرح پرداختند. لازم به ذکر است اردوهای جهادی مهرباران امسال از 23 اسفند تا 12 فروردین در روستای چشمه حاج سلیمان بردسکن با حضور بیش از 20 نفر از دانشجویان علاقه مند برگزار شد.