داستان کوتاه؛ از ایده تا انتشار

1 خرداد 1395

داستان کوتاه؛ از ایده تا انتشار

عصر امروز دومین جلسه از کارگاه «عیش مدام، داستان کوتاه ؛ از ایده تا انتشار» به همت دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده ادبیات در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد. در این کارگاه که با تدریس استاد هادی نوری (کارشناس ادبیات داستانی) در 5 جلسه برگزار میشود، سرفصلهایی همچون پيش نگارش، فعاليت ذهني، فعاليت عيني، مراحل پس نگارش، عرضه و ... تدریس خواهد شد. فرم ثبت نام این کارگاه همچنان در بخش «لینک های مرتبط» سایت سازمان دانشجویان فعال است.