کارگاه خبر نویسی محیط زیستی

13 خرداد 1395

کارگاه خبر نویسی محیط زیستی

پنجشنبه و جمعه گذشته، کارگاه آموزشی «خبرنویسی محیط زیستی» به همت دفتر سازمان دانشجویان در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد و با همکاری معاونت فرهنگی این مرکز برگزار سد. در این کارگاه 15 ساعته که در عصر روز پنجشنبه، صبح و همچنین عصر روز جمعه در سالن شورای مجتمع دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی مشهد برگزار میشد، آقای احسان محمدی (کارشناس محیط زیست و مدیر سایت زیست بوم) مطالبی را در رابطه با چگونگی خبرنویسی محیط زیستی ارائه کردند. در این کارگاه حدود 15 نفر از دانشجویان علاقه مند به محیط زیست حضور داشتند.