نیم ساعت با کتاب

24 مهر 1395

نیم ساعت با کتاب

ظهر امروز اولین جلسه از سلسله جلسات «نیم ساعت با کتاب» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده ادبیات در کلاس شماره 204 دانشکده ادبیات برگزار شد. در این نشست کتاب «جامعه شناسی نخبه کشی» اثر ژوزه ساراماگو توسط خانم معصومه حسین زاده برای دانشجویان علاقه مند معرفی شد. لازم به ذکر است این نشست ها، هر روز تا پایان هفته در همان محل کلاس 204 راس ساعت 12 و به مدت نیم ساعت برقرار خواهد بود. در روزهای آینده، کتاب های «جامعه شناسی خودمانی» اثر حسن نراقی، «قواعد روش جامعه شناسی» اثر امیل دورکیم و از «ماست که برماست» اثر هما ناطق توسط دانشجویان معرفی خواهند شد. دانشجویان علاقه مندی که مایل به مشارکت در این طرح به عنوان ارائه کننده هستند، می توانند به دفتر سازمان دانشجویان دانشکده ادبیات مراجعه نمایند و یا با شماره 38832355 تماس حاصل نمایند.