کارگاه آموزشی مقدمات نقد فیلم

1 آذر 1395

کارگاه آموزشی مقدمات نقد فیلم

ظهر امروز اولین جلسه از کارگاه آموزشی مقدمات نقد فیلم در سالن دکتر بزرگ نیای دانشکده علوم ریاضی برگزار شد. در این کارگاه که به همت دفتر سازمان دانشجویان دانشکده مذکور برگزار می شود، اهدافی از قبیل آشنایی دانشجویان با مبانی و گونه های نقد فیلم و همچنین هدفمندسازی تماشای فیلم، پیگیری می شود. گفتنیست آقای امیر خضرائی منش (کارشناس و منتقد سینما) مدرس این کارگاه 4 جلسه ای هستند. ضمنا فردا جلسه دوم و ششم و هفتم آذر ماه جلسات بعدی این کارگاه برگزار خواهند شد.