سلسله نشست هاى تخصصى حقوقى

5 دی 1395

سلسله نشست هاى تخصصى حقوقى

چهارشنبه گذشته پنجمين جلسه از «سلسله نشست هاى تخصصى حقوقى» با محوریت موضوعی آشنایی با قانون آيين دادرسى كيفرى، حقوق شهروندى و قرارهاى تامينى و با سخنرانى اساتيد محترم ايمانى، خرسند، شاهين پور و جمعى از دانشجويان و علاقه مندان به حقوق در محل مجتمع دکتر شریعتی  جهاددانشگاهی برگزار شد. در ادامه جلسه نیز به سوالات شفاهی و کتبی دانشجویان علاقه مند حاضر در جلسه پاسخ داده شد.