اعتیاد در مدارس

16 ارديبهشت 1396

اعتیاد در مدارس

عصر امروز نشست بررسی علل جامعه شناختی «اعتیاد در مدارس» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در دانشگاه فرهنگیان در سالن کنفرانس امام رضا (ع) این دانشگاه برگزار شد. در این نشست که دکتر حسین اکبری (عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر نیری (معاون آموزشی و پژوهشی پردیس شهید بهشتی مشهد) و دکتر محمدپور (مسئول پژوهش پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی) به عنوان سخنران در آن حضور داشتند، علل جامعه شناختی «اعتیاد در مدارس» مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. علیرغم تبلیغات دیرهنگام، استقبال دانشجویان از این نشست قابل توجه بود. لازم به ذکر است نسخه کم حجم فیلم این جلسه بر روی کانال خبری سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی به آدرسhttps://telegram.me/sdjdir قرار خواهد گرفت.