حکومت شایسته از منظر رسول گرامی اسلام

19 آذر 1396

حکومت شایسته از منظر رسول گرامی اسلام

ظهر امروز نشست دانشجویی حکومت شایسته از منظر رسول گرامی اسلام به همتکانون فعالیت های قرآنیسازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در سالن شورای دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این نشست دکتر عبدالوهاب فراتی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسلامی) و حجت الاسلام محسن دعایی (مدیر موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام) به بیان تحلیل خود از ویژگی های حکومت نبوی پرداختند.