هفتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران مرحله منطقه ای (شرق کشور)

26 آبان 1397

هفتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران مرحله منطقه ای (شرق کشور)

هفتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران مرحله منطقه ای (شرق کشور)، دیروز در تالار امام رضا (ع) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد. در مناظره رده بندی در ساعت 12 گروه «ندای دانشجو» از استان هرمزگان به عنوان گروه موافق و «فرهنگ» از استان هرمزگان به عنوان گروه مخالف با موضوع «افزایش آزادی فردی موجب هرج و مرج اجتماعی می گردد.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «فرهنگ » با کسب 102 امتیاز در برابر 66 امتیاز گروه «ندای دانشجو» برنده مناظره شدند. در مناظره نهایی نیز که در ساعت 13 بین دو گروه «علوم سیاسی» به عنوان گروه موافق و «ساتراپ» به عنوان گروه مخالف، هر دو از استان خراسان رضوی با موضوع «اصلی ترین مشکل نظام آموزشی کشور عدم بهره‌مندی از نیروهای متخصص است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «علوم سیاسی» با کسب 86 امتیاز در برابر 82 امتیاز گروه «ساتراپ» برنده مناظره و تیم اول این رقابت ها لقب گرفتند.
بدین ترتیب و در پایان مرحله منطقه‌ای هفتمین دوره رقابت‌های مناظره دانشجویی تیم‌های علوم سیاسی از استان خراسان رضوی به عنوان تیم اول، تیم ساتراپ از خراسان رضوی به عنوان تیم دوم و تیم فرهنگ از استان هرمزگان به عنوان تیم سوم راهی مرحله کشوری شدند.