جشنواره خیریه «مهر دانشجو»

1 دی 1397

جشنواره خیریه «مهر دانشجو»

جشنواره خیریه «مهر دانشجو»، به همت کانون فعالیت‌های خیریه سازمان دانشجویان، در محل دانشکده پزشکی برگزار شد. عواید حاصل از فروش اقلام این جشنواره جهت کمک به کودکان بیمار و دانش آموزان محروم هزینه خواهدشد.