بررسی وضعیت دانشگاه‌های وزارت بهداشت

1 دی 1397

بررسی وضعیت دانشگاه‌های وزارت بهداشت

کرسی آزاداندیشی با هدف بررسی وضعیت فرهنگی در دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در محل تالار امام رضا(ع) دانشکده پزشکی برگزار شد. در این نشست که به همت دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد، دکتر محمدرضا فراهانی حضور داشت و پس از بیان نقطه نظرات خود، به سوالات دانشجویان پاسخ داد.