مسابقه عکاسی «زندگی دانشجویی»

1 دی 1397

مسابقه عکاسی «زندگی دانشجویی»

به مناسب روز دانشجو، مسابقه عکاسی با موضوع «زندگی دانشجویی» به همت دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده بهداشت برگزار شد. ضمن تشکر از دانشجویانی که اقدام به ارسال آثار کرده‌اند، علی قلی‌زاده (دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی) رتبه اول، تکتم خیرآبادی (دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی) رتبه دوم و زهرا ملکشی (دانشجوی رشته گیاه‌پزشکی) رتبه سوم مسابقات را از آن خود کرده‌اند.
لطفا برندگان مسابقه برای دریافت هدیه خود به سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مراجعه کنند.