امکان رهایی

1 دی 1397

امکان رهایی

نشست «امکان رهایی» به همت دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده مهندسی برگزار شد. در این نشست که با هدف تبار شناسی جنبش دانشجویی در ایران برگزار شد، محمدرضا صدقی رضوانی به عنوان سخنران حضور داشت و به بیان نقطه نظرات خود پرداخت.