صدای بی‌صدایان

18 اسفند 1397

صدای بی‌صدایان

ظهر روز یکشنبه 5اسنفد ماه دومین نشست «صدای بی صدایان» به همت دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، در محل آمفی‌تئاتر این دانشکده برگزار شد. دکتر آزیتا فراشی، دکتر فائزه یزدانی و دکنر منصور معتمدی به عنوان سخنرانان این نشست حضور داشتند و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.