مرحله نهایی هشتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران (مرحله استانی)

22 اسفند 1397

مرحله نهایی هشتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران (مرحله استانی)

آخرین روز از هشتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران مرحله استانی، در تالار امام رضا (ع) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد. در مناظره رده بندی در ساعت 12 گروه «علوم سیاسی» به عنوان گروه موافق و «مرآت» به عنوان گروه مخالف با موضوع «قوانین جاری در کشور در افزایش خشونت علیه زنان تاثیر بسزایی دارد» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «علوم سیاسی» برنده مناظره شدند. در مناظره نهایی نیز که در ساعت 13 بین دو گروه «در سنگر آزادی» به عنوان گروه موافق و «علمی کاربردی» به عنوان گروه مخالف، با موضوع «برای مدیریت اقتصاد کشور در دوران تحریم‌ها الحاق به FATF ضروری است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «در سنگر آزادی» برنده مناظره و تیم اول این رقابت ها لقب گرفتند.