سلسله جلسات «بر مسند جمهوری»

9 ارديبهشت 1398

سلسله جلسات «بر مسند جمهوری»

ظهر روزدوشنبه، 2 اردیبهشت، اولین جلسه از سلسله جلسات «بر مسند جمهوری» با هدف مرور کارنامه‌ روسای جمهور ایران برگزار شد. در این نشست که به همت دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده علوم اداری و اقتصادی و انجمن علمی علوم سیاسی برگزار شده بود، دکتر مهدی نجف‌زاده و دکتر روح‌الله اسلامی، به عنوان سخنران حضور داشتند،
ابتدا دکتر روح‌الله اسلامی در بخش اول صحبت‌ها، به وقایع و اشخاص مهم در بازه پیروزی انقلاب تا انتهای دوره شهید رجایی پرداختند. سپس دکتر نجف‌زاده سیر تاریخی و دیدگاه تحلیلی خود از آن دوره را بیان کردند. بخش آخر نیز به پرسش و پاسخ حاضرین علاقمند اختصاص داده شد. جلسه آینده دوره ریاست جمهوری آیت الله سید علی خامنه‌ای روایت خواهد شد.