سیل مهربانی

25 ارديبهشت 1398

سیل مهربانی

طرح «سیل مهربانی» با همکاری کانون فعالیت‌های خیریه سازمان دانشجویان و کانون‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد، طی شش مرحله و به منظور کمک رسانی به مناطق سیل زده برگزار شد که طی گام اول با اختصاص هزینه رزرو غذا در سامانه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در روز جمعه، گام دوم با برگزاری بازارچه خیریه در محل پردیس دانشگاه،  گام سوم با برگزاری پایگاه جلب کمک‌های نقدی و غیر نقدی در دانشکده‌های پزشکی، داروسازی و بهداشت، گام چهارم با اکران فیلم به نفع خیریه، گام پنجم با برگزاری جشنواره خیریه در دانشکده پزشکی و گام ششم با دایر نمودن غرفه در حاشیه جشن نیمه شعبان، موفق به جمع آوری مبلغی بالغ بر سیزده میلیون تومان شد. این مبالغ طبق نیازسنجی مناطق سیل زده و با هماهنگی جمعیت هلال احمر شهر مشهد صرف تهیه اقلام ضروری و به این مناطق ارسال خواهد شد.