مدرسه تابستانه دانشکده دندانپزشکی

7 شهريور 1398

مدرسه تابستانه دانشکده دندانپزشکی

اولین مدرسه تابستانه دانشکده دندانپزشکی مشهد به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده دندانپزشکی و با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده از تاریخ 2 تا 8 شهریور ماه 1398 در قالب 22 کارگاه با محوریت عناوین پژوهشی و آموزشی از جمله ونیر کامپوزیت و بستن دیاستم، روتاری، کاربرد لیزر در دندانپزشکی، ایمپلنت، CBCT و... و با حضور حدود 150 نفر متقاضی از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار گردید.