آخرین جلسه شورای مسئولین دفاتر

12 دی 1398

آخرین جلسه شورای مسئولین دفاتر

ظهر امروز، آخرین جلسه شورای مسئولین دفاتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در سالن جلسات سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد. علاوه بر نقد و بررسی عملکرد کلی دفاتر در ترم گذشته، با پایان فعالیت های دفاتر سازمان دانشجویان در ترم پاییز، طبق سنت ترم های گذشته، کلیه فعالیت های دفاتر سازمان دانشجویان طبق آئین نامه ارزیابی فعالیتهای دفاتر در سه شاخص فعالیت های اجرایی (طرح)، امور مربوط به اعضا و داخل دفاتر (دفتر) و ارتباط با سایر دفاتر و ستاد مرکزی (ستاد) مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج آن در جلسه امروز به کلیه دفاتر اعلام شده و پیرامون نقاط قوت و ضعف عملکرد سازمان در ترم جاری بحث و گفتگو شد. آنچه مسلم است آنست که با توجه به تفاوت های ماهیتی، این شاخص ها قابل جمع با یکدیگر نمی باشند و به صورت مجزا باید بررسی شود، ضمن آنکه با توجه به شرایط دانشجویی، فرهنگی و حتی فیزیکی هریک از دفاتر، اختلاف رتبه ها الزاما نشانگر قوت و یا ضعف یک دفتر نمی باشد و وضعیت هر دفتر متناسب با شرایط آن با عملکرد پیشین خود قابل مقایسه است. اما با این حال در پایان فعالیت های دانشجویی ترم پاییز، در مجموع سه شاخص «طرح»، «دفتر» و «ستاد»، دفتر دانشکده مهندسی با مسئولیت آقای حامد خرقانی رتبه نخست را کسب کرد، و دفاتر دانشکده علوم تربیتی با مسئولیت خانم سعیده صفار و دانشکده دندان پزشکی با مسئولیت آقای محمدحسین صادقی، به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند. با اجماع نظر اعضای ستاد مرکزی، دفتر دانشکده الهیات با مسئولیت خانم فاطمه شهسواری نیز به عنوان دفتر «شایسته تقدیر» انتخاب شد. همچنین با مشخص شدن نتایج داوری مقالات آذر ماه، مقاله خانم زهرا صمصامی (مسئول دفتر دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست) با عنوان «خشونت علیه زنان» به عنوان مقاله برتر آذر انتخاب شد. لازم به ذکر است اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر در ترم آینده، هفدهم بهمن برگزار خواهد شد.