توسعه و پیشرفت

6 ارديبهشت 1391

توسعه و پیشرفت

در جلسه ای که ظهر روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه با عنوان "بررسی دیدگاه های انگیزشی موثر بر توسعه و پیشرفت" با حضور دکتر جواد صالحی (عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد) به همت دفتر سازمان دانشجویان دانشکده علوم اداری و با همکاری انجمن علمی دانشکده علوم تربیتی در آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی برگزار گردید، دکتر صالحی به بیان دیدگاه های خود در باب ملزومات توسعه با رویکردی روانشناسانه پرداختند. در این جلسه دکتر صالحی با بیان برخی نکات مورد نیاز توسعه همه جانبه، عدم پیشرفت و توسعه هماهنگ را یکی از دلایل عدم توسعه در کشور ما بیان کردند. همچنین پیشنهاد شد تا در جلسات  آینده علاوه بر دیدگاه های روانشناسی، موانع توسعه از سایر دیدگاه ها مانند مدیریت و جامعه شناسی نیز بررسی شود. لازم به ذکر است علاقه مندان جهت دریافت فایل صوتی و تصویری جلسه فوق می توانند به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد مراجعه نمایند.