آخرین جلسه مسئولین دفاتر

26 ارديبهشت 1392

آخرین جلسه مسئولین دفاتر

ظهر امروز آخرین جلسه شورای مسئولین دفاتر سازمان دانشجویان جهاددانشگشاهی مشهد در ترم جاری با حضور اکثر مسئولین دفاتر سازمان دانشجویان در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد. ارائه گزارش از عملکرد فعالیت های صورت گرفته در ترم جاری توسط دفاتر و ستاد مرکزی، نقد و بررسی فعالیت های صورت گرفته و همچنین برنامه ریزی برای ادامه فعالیت ها در ترم آینده از جمله دستورات این جلسه بود.