آسمان سیاه

10 تير 1391

آسمان سیاه

همزمان با هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر، به همت دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر و با همکاری نیروی انتظامی شهرستان کاشمر و ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان، کارگاه آموزشی آشنایی با مخدرهای صنعتی و اثرات منفی آنها در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر برگزار گردید. در این نشست که با حضور مسئولین محترم نیروی انتظامی، دانشگاه و سایر مسئولین شهری همراه بود، مواد مخدر صنعتی و راهکارهای مقابله با گسترش و اثرات منفی آن برای اساتید، کارشناسان خوابگاه ها و جمعی از دانشجویان تشریح و معرفی گردید.