اولین جلسه تابستانه سازمان

6 تير 1392

اولین جلسه تابستانه سازمان

ظهر امروز، اولین جلسه تابستانه مسئولین دفاتر و اعضای فعال سازمان دانشجویان در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد. در این جلسه که پس از وقفه امتحانات دانشجویان با هدف آشنایی بیشتر مسئولین دفاتر جدید و قدیم با یکدیگر و همچنین حفظ انسجام سازمانی اعضای سازمان، برگزار می شد، علاوه بر بحث و گفتگو راجع به مسائل سازمانی، اعضا نظرات خود پیرامون حوادث سیاسی و اجتماعی اخیر جامعه ایران با تاکید بر انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کردند. با توجه به استقبال اعضا از برگزاری جلسات اینچنینی، سعی خواهد شد تا این جلسات به صورت منظم تا پایان تعطیلات تابستان ادامه یابد.