روحانیت شیعه در مواجهه با غرب

27 مرداد 1392

روحانیت شیعه در مواجهه با غرب

نشست علمی "بررسی مواضع و عملکرد روحانیت شیعه در مواجهه با غرب" عصر امروز به همت ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد در محل سالن شورای مجتمع دکتر علی شریعتی برگزار شد. طبق هماهنگی های صورت گرفته و اعلام قبلی، قرار بر این بود تا دکتر عبدالوهاب فراتی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و حجت الاسلام دکتر محمدرضا جواهری (عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه فردوسی مشهد) در این نشست به طرح بحث و ارائه سخنرانی بپردازند، لکن با توجه تاخیر به وجود آمده در پرواز هواپیمای دکتر جواهری از محل قبلی سخنرانی ایشان در شهرکرد به مشهد، ایشان به این نشست نرسیده و جلسه تنها با حضور دکتر فراتی برگزار شد. جریان شناسی روحانیت در مواجهه با غرب به تفکیک بازه های زمانی مشروطه، پس از مشروطه و پس از انقلاب، مبحث اصلی سخنرانی دکتر فراتی بود. شایان ذکر است با توجه به برگزاری این طرح در ایام تابستان، استقبال دانشجویان از این طرح کم رنگ بود. علاقه مندان جهت دریافت فایل صوتی و تصویری این نشست می توانند به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد مراجعه نمایند.